Jaką wodę stosować do koncentratora tlenu?

Koncentrator umożliwia podawanie pacjentowi powietrza o skoncentrowanej zawartości tlenu. Urządzenie możemy skonfigurować do pracy z nawilżaczem jak i bez nawilżacza.  

Dowiedz się, jaka woda do koncentratora tlenu jest najbardziej wskazana.  

Kiedy stosuje się koncentratory tlenu?  

Wśród podstawowych wskazań do korzystania z koncentratorów wymienia się choroby układu oddechowego, kardiologiczne i onkologiczne. Omawiane urządzenia wykorzystujemy po to, by ułatwić Pacjentowi oddychanie. Konieczność ich stosowania wynika z tego, że jak wiadomo, zawartość tlenu w powietrzu to właściwie jedynie 21%. Pozostałą część gazów, które je tworzą, stanowi azot, dwutlenek węgla i inne gazy. 

Maszyny koncentrujące umożliwiają podawanie tlenu o stężeniu w okolicach 90-95%. Obecnie niemal w całości wyparły butle tlenowe, które generowały ryzyko wybuchu. Aparat samodzielnie i na bieżąco wytwarza powietrze, ale żeby było to możliwe, musimy zadbać o jego konserwację np: regularne przeglądy, wymiany filtrów, co tygodniową wymianę wody w nawilżaczu.  

Czym napełniać koncentrator?  

Podstawą w zakresie czynności pielęgnacyjnych aparatów tlenowych jest woda demineralizowana do koncentratora tlenu lub alternatywnie — destylowana. Używamy właśnie jej ze względu na to, że dzięki ograniczeniu w niej zawartości minerałów, końcówka maszyny oraz zbiornik nie będą nieustannie pokryte kamieniem. Długotrwałe stosowanie zakamienionych urządzeń może prowadzić do ograniczenia ich wydajności lub całkowitej niesprawności. Tego rodzaju wodę należy nabyć na stacji benzynowej lub w markecie. 

Jak stosować koncentratory tlenu?  

Użytkowanie koncentratorów rozpoczynamy od zapoznania się z zaleceniami lekarskimi dotyczącymi ich stosowania. Te są formułowane nie tylko przez producentów urządzeń, ale przede wszystkim lekarzy – ci muszą poinformować pacjenta lub osoby zajmujące się jego opieką, jaki przepływ tlenu należy ustawić oraz ile czasu w ciągu doby trzeba będzie się inhalować. Kiedy już znane są zalecenia, wystarczy nabyć lub wypożyczyć maszynę i podłączyć ją do gniazdka. Potrzebna będzie też wspomniana już woda destylowana do koncentratora tlenu – wlewamy ją do zbiornika tzw nawilżacza, ustawiamy odpowiednie parametry urządzenia i gotowe.  

Czym różni się woda destylowana od demineralizowanej?  

Pierwszy rodzaj wspomnianej wody to taki, który zostaje poddany procesowi destylacji. Znaczy to tyle, że ciecz jest odparowywana, wybiera się z niej niektóre składniki, a następnie skrapla ponownie. Z kolei demineralizacja polega na usunięciu z cieczy zawartych w niej naturalnie soli. Do omówionych procesów można wykorzystywać odwróconą osmozę, filtry membranowe czy metody termiczne. 

Do nawilżaczy aparatów tlenowych z powodzeniem można wlewać oba rodzaje wody. Specjaliści często jednak są pytani o to, którą z nich lepiej wybrać. Teoretycznie podczas destylacji skuteczniej można usunąć mikroorganizmy i inne zanieczyszczenia organiczne, jednak zasadniczo nie ma to większego znaczenia dla powodzenia terapii tlenowej. Kluczowe jest jedynie to, by nie stosować wody z kranu, ani nie rozcieńczać cieczy dedykowanej koncentratorowi. 

Jak określić, czy kupujemy dobrą wodę do aparatu tlenowego?  

Warto wiedzieć, że woda destylowana do koncentratora nadaje się także do innych maszyn takich jak np. żelazka. Nie wolno jej jednak spożywać. Żeby rozpoznać ją w miejscu zakupu, wystarczy spojrzeć na opakowanie – to jest odpowiednio podpisane na etykiecie. Ciecz nie musi mieć oznaczeń sugerujących, że przeznaczona jest do aparatów tlenowych.  

Często bowiem stosujemy ją przykładowo do uzupełniania elektrolitów w akumulatorach i chłodnicach. Można spotkać ją w butelkach przypominających wodę pitną o pojemności 1,5 lub 5 litrów. Znacznie częściej sprzedawana jest jednak w plastikowych pojemnikach, w których przechowujemy również benzynę, rozpuszczalniki i inne ciecze techniczne, nienadające się do picia.